BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildirilerin web sayfası üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Bildiriler Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecektir.

Bildiri Özet Kuralları
 1. Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kongre kitabında yayınlanacaktır. 
 2. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. 
 3. Bildiri sunum şekline (sözel sunum veya poster)  Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilecektir.
 4. Bildiri özeti; çalışmanın amacınıyönteminibulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır. 
 5. Bildiri özeti Türkçe ve/veya İngilizce olarak gönderilmelidir. 
 6. Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 500 kelime ile sınırlandırılmıştır. 
 7. Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından Times New Roman ve 12 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmıştır.  
 8. Metin tek paragraf olmalıdır. Bir adet resim ve iki adet tablo eklenebilir.
 9. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır. 
 10. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir. 
 11. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır. 
 12. Bildiri özeti son gönderim tarihi 20 MART 2018’dır. 

Geri Bildiri

Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır.
Gerektiğinde D Event Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.

Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu