Untitled Document

ANA KONULAR

 • Hemofili tedavisinde yüksek faktör seviyesine ulaşmak ‘’yeni normal ‘’olabilir mi?
 • Hemofili tedavisinde yeni ürünlerle elde edilen mutlak yararlar.
 • Hemofili tedavisine uzun etkili faktörler ya da gen tedavisi
 • Gen tedavisinde gelinen durum ve geleceğe bakış
 • İnhibitörlü hastalarda profilaksi
 • Hemofili bakımında gelişme basamakları: Hemofili bakımının evrimi
 • Ülkemizin katıldığı uluslararası klinik çalışmaların ilk sonuçları
 • Hemofiliklerin yaşamındaki limitleri kaldırmak
 • Hemofilikler için HEMPATY
 • Hematoloji trafiğinde hemofilog olmak ne anlam taşıyor?
 • Hemofili ve demografi
 • Yaşlıların hemofilisi?
 • Uzun etkili faktörle tedavi edilen Türk hastaların sonuçları
 • Ülkemizde faktör üretimi konusunda gelinen son aşama
 • Hemofilide kayıtsız kalmak
 • Eklem kanamalarında ultrasonun kullanımı
 • Profilaksiye uyumda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Erişkin hemofiliklerin tedavilerinde ürün seçimini etkileyen faktörler
 • Hemofilide STK yapılanmasından memnun muyuz?
 • Bioeşdeğer ilaç kullanımı ve hemofili
 • Hemofili genetiğini belirlemek tedaviyi ne kadar etkiliyor
 • Hemofilide genetik konsültasyon
 • Hemofilide sosyal medya yapılanmaları.-Kişisel yada kurumsal
 • Yeni tanı hemofilikler geçmişe görene kadar şanslı
 • Hemşire eğitiminde hemofilinin yeri
 • Hemşirelerin hemofiliye bakış şekilleri
 • Aysbergin görünmeyen yüzü: Kanayan kadınlar
 • Hemofili bakımının ülkemizde homojen hale getirme çabaları
 • Hemostaz mekanizmasındaki yenilikler ve değişen hemofili tedavisi
 • Sorunu olmadan diş hekimini ziyaret eden hemofilikler ve kazanımları
 • Hemofilinin ağzına bakınca
 • Kim korkar hain inhibitörden
 • İnhibitöre ne kadar tolerans göstereceğiz
 • Nadir faktörler ve yaygınlıkları
 • Ortopediye yolu düşen hemofilikler
 • Ortopediye yolu düşmeyen hemofilikler
 • RAS kararı alma kriterleri. Konsey şart mı?
 • Hemofilide acil kavramı?
 • Hemofilide eklem sağlığını optimize etmek. Nasıl?
 • Eklemlerimi kullanamıyorum: Protez zamanım geldi mi?
 • Uzun etkili ürünler profilaksiye uyumu artırdı mı?
 • Ülkemizde profilaksiye uyumu azaltan nedenler?
 • Hemofiliklerin iş başvurusu sırasında yaşadığı sorunlar?
 • Hemofilikleri okullarında ziyaret etmenin önemi?
 • Hemofili lideri yetiştirmek için neler yapılmalı?
 • Hemofilik annesi olmak! Zorluklar ve ötesi?
 • Ülkemizde Telemedicine durumu ve beklenen tehlikeler?
 • Hemofiliklere genetik danışmanın verilme şekli yeterli mi?Kim ve nasıl verilmeli?
 • Hemofilikler ve aileleri hastalıkla ilgili bilgileri öğrenirken hangi kaynakları kullanıyorlar?
 • PKFiT uygulayan hastaların deneyimleri?
 • Port Cath kullanan hastaların ve ailelerinin deneyimleri?
 • Zorunlu hemofili taşıyıcısı kızlara verilecek genetik danışmanlık? Ne zaman ve nasıl?
 • Hemofili ve çocukluk çağı aşıları?Nerede ,nasıl,kimler yapmalı?
 • Hemofili ailesini eğitmekte kullanılacak araçlar nasıl ve kimler tarafından hazırlanmalı?
 • Von Willebrand tanısında yaşanan zorlukların nedenleri ve çözümleri?
 • Hemofiliklerin spora başlama yaşları? Hangi yaş? Hangi spor?
 • Genç Hemofilikler ve medya kullanmı?
Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu